โรงแรมชั้นนำไทยตื่นตัวมาตรฐานการท่องเที่ยว พร้อมเป็น Wellness Hub

0
260

นายแพทย์สมพร คำผง President & CEO ของ Healthcare Expert Group ประเทศไทย ร่วมกับ Karen H. Timmons ซึ่งเป็น CEO ของ Global Healthcare Accreditation (GHA®️) ผู้ดูแลมาตรฐานที่รับรองบริการ Medical Travel และ Renee-Marie Stephano ซึ่งเป็น President ของ World Medical Tourism Association และ WellHotel®️ Accreditation ผู้ดูแลมาตรฐานที่รับรองโรงแรมเชิงสุขภาพด้าน Health & Wellness ได้เข้าพบคุณกิ่งกาญจน์ โอฬารกาญจนิล AVP/Joint Executive Director ของ Banyan Tree Resort & Spas เพื่อขอคำแนะนำและร่วมวางแผนการพัฒนาตามมาตรฐานด้าน Health and Wellness โดยวางเป้าจะขอรับรอง WellHotel เป็นแห่งแรกในไทย สนับสนุนให้ไทยเป็น Wellness Hub อย่างเต็มรูปแบบที่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการคุณภาพสูงและจำนวนผู้มารับบริการ ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา