สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำ ส่วนหนึ่งของทางรถไฟเร็วสูง“ปักกิ่ง-จางเจียโข่ว”

0
208

ชมภาพการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำกวนทิง อ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนเมืองปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ยของจีนเมื่อวันที่ 17 เมษายน(วันนี้) โดยสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟเร็วสูง“ปักกิ่ง-จางเจียโข่ว” ที่จะเชื่อมเมืองปักกิ่งและเมืองจางเจียโข่วในมณฑลเหอเป่ยไว้ด้วยกัน

โดยสะพานที่เห็นนี้กำลังอยู่ในช่วงวางคานเหล็กด้วยวิธี Incremental Launching หรือการเลื่อนโครงสร้างทั้งหมดจากจุดที่หล่อขึ้นไปบนเสาด้วยตัวโครงสร้างนั้นเอง โดยไม่มีสิ่งใดมายก แขวน หรือรองรับ