Bangkok Big cleaning

0
201

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จัดกิจกรรม “Bangkok Big cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ร่วมพัฒนาความสะอาดพื้นที่เขตบางกะปิ
(20 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้จัดขึ้นตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า ตลอดจนจิตอาสา ร่วมพลังกันทำความสะอาด ย่านชุมชน การค้า ถนน และคูคลอง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดล้างทางเท้า ล้างสะพานลอยคนข้ามทาง ทาสีเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้ บริเวณถนนนวมินทร์ตลอดสาย โดยมีนางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ตรวจราชการสูง นายอภิรมย์ จันทรกุล ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ผู้แทนจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 การเคหะแห่งชาติคลองจั่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ สถานประกอบการ เจ้าของอาคาร ร้านค้า ชุมชน และจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมพิธี