สภากทม.เยือนสภาฯกรุงปักกิ่ง

0
211

สภากทม.เยือนสภาฯกรุงปักกิ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

(24 เม.ย. 60) ณ สภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน เดินทางมาเยือนสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 19 – 25 เม.ย.60 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง ได้มอบหมายให้นายหลิว เว่ย รองประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายหลิว เว่ย รองประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า สภากรุงปักกิ่ง และ สภากรุงเทพมหานคร เป็นสภาเมืองหลวง ของประเทศ ในทวีปเอเชียเหมือนกัน โดยทั้งสองประเทศที่กำลังมีการพัฒนา ถ้าประเทศของเราได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า ซึ่งตรงกับนโยบายของนายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ต้องการพัฒนาไปพร้อมกันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน การที่สภากรุงเทพมหานครมาเยือนสภาประชาชนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประธานาธิบดีของจีน มีแนวคิดที่จะพัฒนาเทศบาลกรุงปักกิ่ง ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนเช่นกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ซึ่งจีนมีกรอบความร่วมมือแบบอาเซียน ไชน่า โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS และอาเซียน+ 3 คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน ซึ่งอยากเห็นความร่วมมือพัฒนาในภูมิภาคแห่งเอเชีย และจากการที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีจีน เยือนกันไปมาทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน หวังว่าการเยือนสภากรุงปักกิ่งในครั้งนี้ ทางคณะสภากรุงเทพมหานครคงจะมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน และคงมีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เช่นกัน

ด้านนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีการกำจัดขยะของจีนไปใช้ในโรงงานกำจัดขยะโดยการเผา แต่เดิมกทม.ใช้วิธีฝังกลบเพียงอย่างเดียว และจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งการลดปริมาณขยะและได้ไฟฟ้ากลับมาใช้ด้วย ซึ่งในการมาเยือนในครั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สภาทั้งสองเมืองได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การร่วมบริหารเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้การต้อนรับที่กรุงเทพมหานคร