​”เตียวโหล” มรดกโลกแห่งเมืองไคผิง

0
188

ชมภาพของหอสังเกตการณ์ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเมืองไคผิง มณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “เตียวโหล” หอคอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) เพื่อป้องกันการุกรานของกลุ่มโจร และเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ส่วนอาคารอื่นๆ โดยรอบนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวจีนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศพร้อมทรัพย์สินเงินทองมากมาย ทำให้อาคารเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและเครื่องบอกสถานะของผู้อยู่อาศัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างแบบจีนและตะวันตกก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ในปี 2007 องค์การยูเนสโกได้ตัดสินใจประกาศให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกอีกด้วย