กทม.ขอบคุณที่มอบพื้นที่แก้มลิง

0
147

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขอบคุณทุกภาคส่วน มอบพื้นที่ทำแก้มลิงรองรับน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำท่วม ด้วย “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยจัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับเก็บกักน้ำไว้ชั่วคราวเมื่อฝนตกหนัก และระบายน้ำออกจากแก้มลิงตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำได้แล้ว จำนวน 25 แห่ง มีศักยภาพเก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.04 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นแก้มลิงพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.01 ล้านลูกบาศก์เมตร และฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 23 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.03 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจัดหาแก้มลิงสำหรับรองรับน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2557 กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ขอปรับปรุงในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแก้มลิงเพิ่มเติม ได้แก่ แก้มลิงภายในหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง ปริมาตรเก็บกัก 227,200 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 , แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ปริมาณเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 รวมถึงการขอใช้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแก้มลิงอยู่แล้วของเอกชน เช่น บึงทะเลสาบหมู่บ้านจัดสรร โดยกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน ได้แก่ บึงหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทั้งในส่วนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำแก้มลิงเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

สำหรับแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 2 แห่งประกอบด้วย บึงวงแหวนเพชรเกษมและโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.01 ล้านลูกบาศก์เมตร สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตร ก่อสร้างเสร็จแล้ว

ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 23 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.96 ล้านลูกบาศก์เมตร