​ใกล้เสร็จแล้ว! แบบจำลอง 3 มิติของเรือที่เคยจมในสมัยซ่งใต้

0
107

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2017 ของชิ้นส่วนไม้กว่า 511 ชิ้นที่ได้มาจาก “หวากวงเจียว หมายเลข1” เรือสินค้าขนาดใหญ่ลำหนึ่งซึ่งจมลงในทะเลจีนใต้ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ที่ถูกนำมาศึกษาเพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน ในเมืองไห่โข่ว ทางตอนใต้ของประเทศจีน บรรดานักวิจัยในห้องทดลองต่างบันทึกภาพและใช้เทคโนโลยี 3 มิติ สแกนชิ้นส่วนไม้ทั้งหมดนี้ เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองแบบดิจิทัลขึ้นภายในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน และนำเสนอประวัติศาสตร์ของเรือลำนี้ให้ประชาชนทั่วไปทราบ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังได้ตรวจเจอวัตถุเครื่องถ้วยชามมากกว่า 10,000 ชิ้นบนเรืออีกด้วย