​หมู่บ้านในเจ้อเจียงเร่งติดแผงโซลาเซลล์ หนึ่งในแผนขจัดความยากจน

0
127

บ้านเรือน หอประชุม และสำนักงานกลางของหมู่บ้านเจี่ยนชวนต่างก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยคนในหมู่บ้านลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

เมื่อต้นปี 2017 เขตจิ้นหยุน มณฑลเจ้อเจียงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ โดยคาดว่าจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 3.2 หมื่นกิโลวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขจัดความยากจน ซึ่งเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม หมู่บ้าน 30 แห่งในเขตจิ้นหยุนก็มีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะพัฒนาเครือข่ายโซลาเซลล์ไปเรื่อยๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป