หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว

0
205
หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว

เมื่อเร็วๆ นี้ที่มณฑลเหลียวหนิงมีอุณหภูมิต่ำเกือบ -20 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำตกหลายสิบแห่งในภูเขากวนเหมินซาน ในเมืองเปิ่นซีเกิดทิวทัศน์ “น้ำตกแข็ง” อันน่ามหัศจรรย์ โดยจุดที่สูงมากที่สุดสูงประมาณ 5-6 เมตร และเมื่อแสงแดดสาดส่องมากระทบกับน้ำแข็งที่ใสแวววาวภาพที่เห็นก็จะยิ่งงดงามขึ้นไปอีก

หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว หนาวจนแข็ง!เมื่อน้ำตกถูกสตาฟไว้ด้วยความหนาว