สร้างเครือข่ายสังคม แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

0
282

เช้าวานนี้ (24 มิ.ย. 60) นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาคประชาสังคมและเครือข่ายเพื่อยุติปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามแนวทางยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558 – 2567 ณ หอประชุมหอการค้าไทย-จีน อายัท อบาโลน กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน อาทิ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ และ NGO จำนวน 400 คน วิทยากร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน

และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “ประชารัฐเพื่อสังคมกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” Workshop หัวข้อ “เติมประกายชีวิต Shining the Diamond in YOU” มีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมการลงมือทำให้สำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต ให้รู้จักตัวเอง ไม่ใช่หลอกตัวเอง จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และเข้าใจศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและลดการขัดแย้งในชีวิต โดยอาจารย์สุนันท์ษา นิธิวาสิน รวมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญและทางออกของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย ดร.เนตรปรีชา ชุมไชโย (ครูเคท) คุณจริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ (คุณแอร์) และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว