ชีวิตดีขึ้นเมื่อมีรถไฟเร็วสูงซินเจียง-หลานโจว

0
198

ทางรถไฟเร็วสูง “ซินเจียง-หลานโจว” คือทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมืองหลานโจวในมณฑลกานซู่ กับเมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ชนชาติอุยกูร์ มีระยะทางยาวทั้งสิ้น 1,776 กิโลเมตร และมีดีกรีเป็นทางรถไฟเร็วสูงที่สร้างพร้อมกันทีเดียวตลอดเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลก

ทางรถไฟเร็วสูงสายนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2009 และเริ่มวิ่งตลอดเส้นทางครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี 2014 แต่ก็พบปัญหาต่างๆ จนต้องปรับปรุงแก้ไขและเปิดใช้อีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2016

ถึงครึ่งปีแรกของปี 2017 ทางรถไฟสายนี้ได้รับส่งผู้คนแล้วเป็นจำนวนถึง 2.1 ล้านครั้ง ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรือเทศกาลหยุดยาวอื่นๆ หน่วยงานการรถไฟของที่นี่ก็จะเพิ่มเที่ยวรถและขบวนรถรองรับความต้องการของผู้โดยสารเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด