​โรงเรียนประถมจีนจัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้เด็กๆ 

0
99

อาสาสมัครผู้ใจดีกำลังอธิบายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2 ของอำเภอต้าฉ่าง แคว้นปกครองตนเองชนชาติหุย มณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ก่อนที่วันหยุดปิดเทอมภาคฤดูร้อนจะมาถึงในเร็ววันนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “เติบโตอย่างปลอดภัย” เพื่ออบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ โดยทีมอาสาสมัครและครูในโรงเรียนจะเน้นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ใช้สื่อโฆษณาและสื่ออื่นๆ มาช่วยอธิบาย เช่น การเดินทางสัญจรด้วยตัวเองอย่างปลอดภัย ความรู้เรื่องการใช้ไฟและไฟฟ้า และความรู้ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เป็นต้น