เซี่ยเหมิน : ม้ามืดสู่หัวเมืองทางเศรษฐกิจจีนแห่งใหม่

0
133

เซี่ยเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สถานที่จัดประชุม BRICS ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3-5 กันยายนนี้

ภูมิประเทศของเซี่ยเหมินมีขุนเขาอุดมด้วยพืชสัตว์นานาพันธุ์ เป็นเมืองที่อนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณมาจนปัจจุบัน เซี่ยเหมินมีพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมถึง 4 แห่ง เป็นแหล่งกำเนินแบรนด์สินค้า 70 แบรนด์ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านหยวน นับเป็นอันดับ 1 ของจีน มีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 9 กลุ่มซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านหยวน

ระบบคมนาคมขนส่งครอบคลุม มีเครือข่ายทางด่วนเหนือ-ใต้ 2 เส้นทาง ตะวันออก-ตะวันตก 4 เส้นทาง ระบบขนส่งด้วยรางเหนือ-ใต้ 3 สาย ตะวันออก-ตะวันตก 6 สาย

นอกจากนี้ เนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับทะเล เซี่ยเหมินจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลสมัยโบราณ รวมถึงเป็นพื้นที่สำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 อีกด้วย