นักบินจีนต้องเตรียมตัวกันอย่างไร?

0
142

กลุ่มนักเรียนมัธยมจีนเข้ารับการฝึกจำลองสถานการณ์ลมและคลื่นรุนแรง เพื่อรับมือกับอาการเวียนหัว เป็นส่วนหนึ่งของปูทางเป็นนักบินในอนาคต การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์นี้มีนักเรียนสมัครเรียนแล้ว 290 คน ซึ่งในปีนี้จะเปิดมากขึ้นอีก 5 แห่ง

อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะต้องผ่านการสอบความรู้ทั่วไป ฟิสิกส์ และจิตวิทยาก่อนจึงจะได้เข้าเรียน