นักวิทย์นาโนเทคร่วมใจจัดงานกิจกรรมวันเบาหวานโลก

0
231

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ Flagship Smart Health นำทีมโดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นาโนโมเลกุลเป้าหมาย และทีมงาน ร่วมด้วยนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมจัดงานกิจกรรม “วันเบาหวานโลก” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยธีมในปีนี้เป็นหัวข้อ “ผู้หญิงอ่อน(เบา)หวาน” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน อีกทั้งรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อห่างไกลโรคเบาหวานซึ่งกำลังมีอัตราการเติบโตการเป็นโรคที่สูงขึ้น รวมทั้งเปิดเผยงานวิจัยชุดตรวจเบาหวานของโครงการวิจัย Flagship Smart Health

โดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่าสามร้อยคน ภายในงาน มีกิจกรรมการออกบูธต่างๆมากมาย อาทิ บูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อนต่างๆของผู้ป่วยเบาหวาน อีกทั้งวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในขั้นต้น บูธส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีทีมงานนักวิทย์นาโนเทครุ่นเยาว์ มีการสาธิตการออกกำลังกาย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ร่วมงาน เล่นเกมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ เช่น Plank และ แจกของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 153 Espresso Bar นอกจากนี้ยังมี บูธเช็คสุขภาพ ที่มีมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาให้คำแนะนำ และ ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อ วัดความดันโลหิต โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติจาก บริษัท SPACEMED นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแจกถุงเท้า ยี่ห้อ “ปกป้องเท้า” ถุงเท้าที่มีคุณสมบัติหนานุ่ม ไม่รัด ไม่มีตะเข็บ และ สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดแผล ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงวัย และ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อีกด้วย