หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

0
657

ประตูสู่การเป็นผู้ประกาศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กสทช.
เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งระดับต้น
ระดับกลาง ระดับสูง พบกับวิทยากรมืออาชีพจากสื่อแถวหน้า

อาทิ คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ,คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย , ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง และคณาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนชั้นนำมากมาย

ระดับต้น อบรมวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ค่าสมัคร 3,000 บาท
ระดับกลาง อบรมวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ค่าสมัคร 3,500 บาท
ระดับสูง อบรมวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ค่าสมัคร 4,500 บาท

—————————————————————

พิเศษสมัครครบทั้ง 3 หลักสูตร จ่ายเพียง 10,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อาจารย์พันธกานต์ 081-0002579
02-594-7300 ต่อ 300, 301
FB: นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
Line: @nitadetraining