ตัวแทนสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมงานฉลอง 44 ปี สัมพันธ์ไทย-จีน

0
132

ตัวแทนสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมงานฉลอง 44 ปี สัมพันธ์ไทย-จีน ณ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย
.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย จัดงานภายในสถานทูต เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 44 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน


.
ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 1975
.
ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า ความสัมพันธ์จีน-ไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง 44 ปีที่ผ่านมา ประชาชนทั้งสองประเทศช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยพี่น้องกัน”
.
หลู่ย์เสริมว่า ขณะนี้ทั้งสองประเทศได้เข้าสู่ศักราชใหม่แล้ว อีกทั้งยังได้เผชิญกับโอกาสใหม่ๆ อีกด้วย

“เรามั่นใจและมุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ในการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในทุกๆ ด้านต่อไป” เขากล่าว พร้อมทั้งระบุว่าทั้งสองประเทศสามารถมุ่งสร้างความร่วมมือเชิง “นามธรรม” เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแล ความร่วมมือในการลดภาวะยากจน การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการฝึกอบรม ฯลฯ ด้วยความพยายามอันเท่าเทียมในการผลักดันความร่วมมือเชิง “รูปธรรม” ในการเชื่อมต่อและความสามารถด้านอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ หลู่ย์กล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ไทยเป็นฮับ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือและแผนริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ของภูมิภาค
.
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานชาวไทย เช่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านพินิจ จารุสมบัติ และ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ยังมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความทรงจำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอีกด้วย โดยในงานมีผู้เข้าร่วมจากทั้งสองประเทศมากกว่า 150 คน
.