หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

0
32
หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เดินทางมาถึงไทยเพื่อเข้ารับตำแหน่ง
 
ช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคม นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยคนใหม่ได้เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้ารับตำแหน่ง
 
ท่านทูตหาน ได้กล่าวความรู้สึกว่า ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสัมพันธไมตรีอันยาวนาน ปัจจุบันนี้ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในทั่วโลก จีนกับไทยและประชาชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมแรงร่วมใจและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันวิเศษที่เป็น“จีนไทยครอบครัวเดียวกัน”และจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างถ้วนหน้า กำลังมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งอย่างรอบด้านด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มตัว ประเทศไทยกำลังรวมไทยสร้างชาติ ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จีน-ไทยกำลังพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผมได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง และยินดีที่จะร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งหลายจากวงการต่างๆ ของประเทศไทย ผลักดันความร่วมมือในการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรในปริมณฑลต่างๆ และยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยให้ขึ้นไปสู่ขั้นใหม่
 
ท่านทูต หาน จื้อเฉียง เกิดเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1963 ที่ยีทง มณฑลจี๋หลิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
 
1987-1988 เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ
 
1988-1989 เจ้าหน้าที่ สำนักงานประจำประเทศญี่ปุ่น สมาคมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศของประเทศจีน
 
1989-1994 ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการตรี กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ
 
1994-1998 เลขานุการตรี เลขานุการโท สถานทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น
 
1998-2004 เลขานุการโท เลขานุการเอก ที่ปรึกษา กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
 
2004-2008 รองอธิบดี กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
 
2008-2011 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศฟีจี
 
2011-2015 อัครราชทูต สถานทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น
 
2015-2016 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับอธิบดี กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
 
2016- อธิบดี กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
 
สมรส มีบุตรชาย 1 คน