Bangkok Wealth & Biz ร่วมร้อยดวงใจ#4 ให้มูลนิธิเด็ก

0
19

Bangkok Wealth & Biz ร่วมร้อยดวงใจ#4 ให้มูลนิธิเด็ก

ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานกลุ่มบางกอกทูเดย์ ภูวนารถ ณ สงขลาบรรณาธิการบริหาร (และ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน) จุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร และ อังคนา ณ สงขลา บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ นำเงินที่ได้จากโครงการร่วมร้อยดวงใจสู่สังคม ครั้งที่ 4 โนโอกาสก้าวสู่ปีที่ 5 นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ไม่รับกระเช้าขอเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค จำนวน 269,999 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อการจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับห้อง ICU เด็ก โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะ เป็นผู้รับมอบ