“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020”

0
78

“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” โชว์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

7 ตุลาคม 2563​ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มาพร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เดินหน้าเปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จุดประกายผู้นำเมืองค้นหาโซลูชันตอบโจทย์เมือง พร้อมดึงประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงกิจกรรมผ่านรูปแบบการจัดงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน โดยในการแถลงข่าวมีการเสวนา 3 มุมมองจาก 3 นักมองเมือง ได้แก่ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ เจ้าของเพจ มนุษย์กรุงเทพฯ คุณฉัตรพงศ์ ชื่นฤดีมล สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง CHAT architects ในหัวข้อการเสวนา “Smart City ในแบบที่ใช่”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร Techsauce, Huawei และ FutureTales Lab by MQDC จัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2563 ภายใต้แนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities

“ดีป้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุด

ซึ่งงาน Thailand Smart City Week 2020 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ พร้อมมอบประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจุดประกายให้ผู้นำเมืองสร้างสรรค์แนวทางการจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด มีเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมค้นหาโซลูชันในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง รวมถึงพื้นที่สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งประชาชนยังสามารถสัมผัสและเข้าถึงกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้จากทั่วทุกภูมิภาค ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล)

โดย ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Thailand Smart City Week 2020 จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่งเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอยู่ไม่ไกลเกินคิดอย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว สำหรับกิจกรรมภายในงาน Thailand Smart City Week 2020 ประกอบด้วย

1. Smart City PLAYS การสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในมิติต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CU Smart City) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Flower Labs ย่านปากคลองตลาด และ Creator Space ชั้น 6 True Digital Park ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อให้ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เมืองอัจฉริยะที่อยู่ใกล้ตัว

2. Smart City LEARNS การอบรม แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านคอร์สอบรม และการสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Smart City Thailand Office เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ (Lifelong Learning)

3. Smart City HACKS โดยความร่วมมือกับ Techsauce จัดกิจกรรม Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมค้นหาแนวทางและโซลูชันที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริงและ ตรงจุด พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้

4. Smart City MEETS นิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากเหล่าผู้ประกอบการที่มาในรูปแบบ Virtual Exhibition เต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย พร้อมสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจผ่านระบบสนทนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)

นอกจากนี้ พิธีเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีประกาศ เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญ และความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของไทย งาน Thailand Smart City Week 2020 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจร่วมงานระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ scw.smartcitythailand.or.th พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartcitythailand.or.th และ facebook.com/smartcitythailand หรือสอบถามที่ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2026 2333

สำหรับผู้ที่มีโครงการหรือมีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งรัฐและเอกชน และต้องการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ล่วงหน้าที่ https://bit.ly/36slCyL