จอมธนาได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

0
11

จอมธนาได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ของประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท จอมธนา จำกัด ผู้ผลิตไอศครีม “ครีโม” ได้รับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นการคัดเลือกและยกย่องบริษัทดีเด่นที่สร้างความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานกับพนักงานได้สอดคล้องตามกฎหมาย ปรับปรุงแรงงานและสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง และสร้างกลไกการสื่อสารที่ดีกับสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสามัคคีด้านแรงงานและมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการที่ดี

โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ชำนาญการในการประเมิน เข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมทั้งมีการสัมภาษณ์ตัวแทนพนักงาน และตัวแทนสหภาพแรงงาน ก่อนที่จะประเมินและให้คะแนน ผลคือ บริษัทจอมธนาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด จึงได้มีการรายงานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เข้าร่วมการประเมินผลในรอบตัดสิน ซึ่งบริษัทจอมธนาผ่านการประเมินอย่างราบรื่น และได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ในที่สุด

สำหรับบริษัทจอมธนา เพิ่งจะเข้าร่วมการประเมินเป็นครั้งแรกในปีนี้ การที่ได้รับรางวัลจึงสะท้อนถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ทั้งยังสะท้อนการยึดมั่นในปรัชญาการบริหารที่ “เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง” ของบริษัทฯ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทจอมธนา ก็ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” จากกระทรวงสาธารณสุขของไทยมาก่อนแล้ว

ตั้งแต่บริษัทจอมธนาร่วมกิจการกับ อีลี่ กรุ๊ป เมื่อกว่าสองปีที่แล้ว อีลี่ ได้ลงทุนทั้งเงินทุน ทรัพยากร และบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน โดยมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ล้านบาทแล้ว

“สองปีที่ผ่านมาบริษัทเปลี่ยนไปมาก โรงงานเก่ามีรูปลักษณ์ใหม่ และอาหารที่โรงอาหารก็อร่อยขึ้น ทุกคนชอบมาก รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่”นางประนอม ทองศร หัวหน้าฝ่ายผลิตกล่าวอย่างมีความสุขว่า “เราหวังว่าบริษัทของเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ขยายช่องทาง และมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเลือก เข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” ขณะที่ นางสาวรุ่งทิวา เปี่ยมปราโมทย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีความคาดหวังในการพัฒนาของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากรายงานประจำปี ยอดขายประจำปีของอีลี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ขณะที่รายได้และสวัสดิการของพนักงานก็มีการปรับเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในช่วงที่เกิดโรคระบาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง บริษัทจอมธนายังจัดให้มีหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานจำนวน 450,000 ชิ้น จัดซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 12 ตัน ลงทุนไปเกือบทั้งสิ้น 10 ล้านบาทในการป้องกันการแพร่ระบาด และดำเนินการตรวจเชื้อคัดกรองสำหรับพนักงานทุกคน ทั้งยังประสานงานในการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับพนักงาน โดยปัจจุบัน บุคลากรของบริษัทฯ กว่า 90% ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

“ภายใต้การนำด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ “ดีเยี่ยม รับผิดชอบ นวัตกรรมชนะร่วมกัน และเคารพซึ่งกันและกัน” เราจะร่วมมืออย่างแข็งขัน และพยายามทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพ และบรรลุการเติบโตแบบมีชัยชนะร่วมกันของพนักงานทุกคนและของบริษัทฯ”ตัวแทนผู้บริหารบริษัทจอมธนากล่าว