พีคสุด! ประชาชนใช้ไฟฟ้าวันที่ 4 พ.ค. มากสุดในรอบปี

0
248

จากการติดตามค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ พบว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (peak) พุ่งทะลุถึง 30,303.4 เมกะวัตต์เป็นครั้งแรกของปี 2560 ซึ่งต่ำกว่าสถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 30,972.7 เมกะวัตต์ เพียง 669.3 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศอาจจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 32,059 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ประกอบกับเป็นเดือนที่มีวันหยุดน้อย ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินตามปกติ

จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมลดใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ด้วยมาตรการ 4 ป. คือ ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 26 องศาเซลเซียส (เพิ่ม 1 องศา ประหยัดไฟเพิ่ม 10%) และปรับ Cool mode เป็น Fan mode, ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ และเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และเปลี่ยนเวลาที่ใช้ไฟฟ้า คือหลีกเลี่ยงการใช้ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 13.00-15.00 น. และ 19.00-21.00 น. เพื่อลดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

โดยกระทรวงพลังงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560