‘สี จิ้นผิง’ ให้โอวาทสมาชิกพรรคฯ ที่โรงเรียนส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

0
1
‘สี จิ้นผิง’ ให้โอวาทสมาชิกพรรคฯ ที่โรงเรียนส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
.
วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ในพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิกพรรคฯ วัยรุ่นและวัยกลางคนภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2022 ของโรงเรียนส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ให้โอวาทว่า
.
บรรดาสมาชิกพรรคฯ วัยหนุ่มสาวเป็นความหวังของพรรคและบ้านเมือง จึงต้องสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านอุดมคติและความเชื่อ ต่อต้านการทุจริตและความเสื่อมโทรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องต่อผลงานทางการเมือง ฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบ และกล้าต่อสู้ ปฏิบัติตามแนวทางมวลชนของพรรคฯ ต้องมีความซื่อสัตย์และศีลธรรมต่อพรรคฯ ไม่ให้ประชาชนผิดหวัง มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง มีจิตวิญญาณอันสูงส่งและบริสุทธิ์ ต่อสู้และอุทิศตนเพื่อพรรคฯ และประชาชน ตลอดจนต่อสู้ฝ่าฟันอย่างภาคภูมิใจบนหนทางการพัฒนาแห่งยุคใหม่
.
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)