จดหมายจากทางบ้าน: ‘สี จิ้นผิง’ กับคุณพ่อ

0
1
จดหมายจากทางบ้าน: ‘สี จิ้นผิง’ กับคุณพ่อ
 
ในสำนักงานของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน มีภาพถ่ายครอบครัวที่มีบรรยากาศอบอุ่นหลายใบที่ถ่ายในยุคต่าง ๆ วางอยู่ ในจำนวนนี้ มีภาพถ่ายใบหนึ่ง คือ นายสี จิ้นผิงเข็นรถเข็นคุณพ่อในวัยชราไปเดินเล่นพร้อมภรรยาและลูกสาว
 
คุณพ่อสี จ้งสวีนมีความสำคัญในจิตใจของนายสี จิ้นผิง ซึ่งดูได้จากจดหมายจากทางบ้านฉบับหนึ่งที่นายสี จิ้นผิงเขียนให้กับคุณพ่อ
 
วันที่เขียนจดหมายคือวันที่ 15 ตุลาคม 2001 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณพ่อสี จ้งสวีน สมาชิกครอบครัวพร้อมหน้ากันจัดงานเฉลิมฉลอง แต่นายสี จิ้นผิงซึ่งในเวลานั้นเป็นผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานจึงไม่สามารถมาร่วมด้วย นายสี จิ้นผิงจึงเขียนจดหมายฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อ  
 
ในจดหมายฉบับนี้ นายสี จิ้นผิงกล่าวถึงอารมณ์ความรักลึกซึ้งที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ โดยระบุหลายครั้งว่า ได้เรียนรู้และสืบทอดนิสัยและคุณสมบัติอันสูงส่งจากคุณพ่อ  
 
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)