สี จิ้นผิง ใช้ “9 มาตรการดึงดูดบุคลากร” สู่อำเภอเจิ้งติ้ง – เส้นทางสีจิ้นผิง(9)

0
7

สี จิ้นผิง ใช้ “9 มาตรการดึงดูดบุคลากร” สู่อำเภอเจิ้งติ้ง – เส้นทางสีจิ้นผิง(9)

ในขณะที่นายสี จิ้นผิงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง เขาพบว่าวิสาหกิจและหน่วยงานส่วนใหญ่ในอำเภอกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ซึ่งร้ายแรงถึงขั้นกระทบการผลิตและการทำงานตามปกติ

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเจิ้งติ้ง อำเภอแห่งนี้มีประชากรทั้งหมด 450,000 คน แต่มีคนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปเพียง 379 คน และมีเพียง 256 คน ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการในระดับช่างเทคนิคขึ้นไปหลังผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษา

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองด้านบุคลากร ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง นับวันเรายิ่งเข้าใจสัจธรรมนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และหากมีความตระหนัก ให้ความสำคัญ และดำเนินการในเรื่องคนตั้งแต่เนิ่นๆ เศรษฐกิจของเราก็จะขับเคลื่อนก้าวหน้าในเชิงรุก มีความคล่องตัวและเห็นผลเร็วยิ่งขึ้น”

นายสี จิ้งผิงใช้วิธีการเชิญนักข่าวจาก “หนังสือพิมพ์เหอเป่ยรายวัน” เพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์การสัมภาษณ์บุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้น

นายหลี่ หน่ายอี้ นักข่าวจาก “หนังสือพิมพ์เหอเป่ยรายวัน” ทบทวนความทรงจำว่าวันหนึ่งในเดือนมีนาคมปี 1983 “ผมได้เล่าถึงความยากลำบาก ความกังวล และความคาดหวังของปัญญาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผมเคยสัมผัสในการสัมภาษณ์ ตอนนั้นนาย สี จิ้นผิง รับฟังอย่างตั้งใจและจดบันทึกอย่างละเอียด” หลังจากนั้นเขาสองคนยังได้คุยกันต่ออีก 3 ครั้ง

หลังจากนั้นไม่กี่วัน นายสี จิ้นผิง ได้นำเสนอ “9 มาตรการแห่งการสร้างทัศนคติการใช้บุคลากรในยุคใหม่และการสรรหาผู้มีความสามารถในวงกว้าง” ซึ่งตัวของเขาเป็นประธานในการจัดทำขึ้น

สาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวคือ “ เปิดกว้างสำหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกประเภทจากต่างถิ่นให้มาช่วยพัฒนาวิสาหกิจระดับอำเภอ คอมมูนและหน่วยการผลิต สำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จ มีตลาด กำไรจะแบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย หรือจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดในครั้งเดียว สำหรับคนที่มีคุณูปการโดดเด่น คณะกรรมการพรรคและรัฐบาลอำเภอจะมอบรางวัลให้ด้วยการบันทึกผลงาน การบันทึกผลงานระดับสูง  การเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนระดับชั้น สมาชิกครอบครัวที่มีสำมะโนครัวอยู่ในชนบทจะได้รับสิทธิพิเศษในการจัดสรรอาหารเหมือนชาวเมือง และยังจะจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับสมาชิกครอบครัวและลูก ๆ ของพวกเขา สำหรับบุคลากรทางเทคนิคต้องเปิดเวทีให้พวกเขาได้แสดงความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีการสร้างคุณูปการโดดเด่น ให้ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับผู้มีความสามารถด้านเทคนิคจากต่างถิ่น”

“9 มาตรการดึงดูดบุคลากร”ดังกล่าวนี้ถือเป็น “สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” แต่ต้องยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ล้ำสมัยเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

หลังออกมาตรการเพียงไม่กี่วัน สี จิ้นผิงได้เผยแพร่มาตรการดังกล่าวผ่านโปสเตอร์ประกาศขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่าหนึ่งเมตรและกว้างประมาณครึ่งเมตร จำนวน 2,000 ใบซึ่งถูกติดไว้ตามบริเวณประตูใหญ่ของหน่วยการผลิต โรงเรียน หน่วยงานราชการ และโรงงานต่างๆในอำเภอเจิ้งติ้ง ทำให้เกิดเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง และเขายังเผยแพร่ “9 มาตรการดึงดูดบุคลากร” ไปทั่วประเทศผ่านการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหอเป่ยรายวัน ในวันที่ 29 มีนาคมปี 1983

นายหลิน ฟ่าง ซึ่งเป็นบรรณาธิการใหญ่ของหนังสืมพิมพ์เหอเป่ยรายวันในขณะนั้นเล่าว่าเมื่อต้นฉบับถูกวางบนโต๊ะของเขา เขาตัดสินใจว่า “นโยบายนี้สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของส่วนกลางอย่างสมบูรณ์ ตกลงให้ขึ้นเป็นพาดหัวข่าว!” และทันทีที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้วางแผงได้ส่งผลสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศ

ในช่วงเวลากว่าหนึ่งปี มีจดหมายมากกว่า 700 ฉบับถูกส่งมาที่อำเภอเจิ้งติ้ง มีบุคลากรที่มีความสามารถกว่า 200 คนเข้ามาตั้งรกรากในอำเภอเจิ้งติ้ง

“การสร้างทัศนคติการใช้คนในยุคใหม่ก็คือ ต้องปลดปล่อยความคิด ออกจากกฏเดิมๆ ขจัดอคติ ใช้คนโดยพิจารณาจากคุณธรรมและความสามารถ สรรหาบุคลากรด้วยวิธีการอันหลากหลาย” นี่คือแนวคิดการใช้คนของสีจิ้นผิงที่สะท้อนออกมาจาก“9 มาตรการดึงดูดบุคลากร”

คำบรรยายภาพ :วันที่ 29 มีนาคม 1983 “อำเภอเจิ้งติ้งเปิดกว้างให้กับบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ” ได้รับการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหอเป่ยรายวัน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

สร้างกระแสใหม่แห่งการเปิดกว้างและการปฏิรูป -เส้นทางสีจิ้นผิง (8)