รถไฟด่วนจีนเปิดเส้นทางใหม่ในเอเชียกลาง เริ่มด้วยรถไฟขนส่งสินค้า

0
20

รถไฟด่วนจีนเปิดเส้นทางใหม่ในเอเชียกลาง เริ่มด้วยรถไฟขนส่งสินค้า
.
China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรก ซึ่งเป็นรถไฟด่วนจีน หรือ CR Express บรรทุกสินค้าหนัก 1,030 ตัน มูลค่า 20 ล้านหยวน หรือ 2.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้วิ่งออกจากเมืองท่าหลูโจว มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) มีกำหนดผ่านเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และจะเดินทางถึงเมืองอัลมาตีของคาซัคสถานใน 10 วัน นับเป็นรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางเอเชียกลางขบวนแรกที่วิ่งออกจากเมืองหลูโจว ภายใต้เครือข่ายบริการขนส่งรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างจีน-ยุโรป
.
โดยเส้นทางใหม่นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากมีความต้องการด้านโลจีสติกส์ระหว่างประเทศในเมืองหลูโจวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเมืองนี้มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานสำหรับส่งออก เพิ่มขึ้นเกือบ 20 % เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีบริษัทต่างๆกว่า 70 แห่งที่อยู่นอกมณฑลเสฉวน ได้เลือกการบริการรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของเมือง
หลูโจวในการส่งสินค้าของพวกเขา
.
แหล่งข้อมูล: CMG