ท่าเรือชินโจว  กว่างซี : ประตูการค้าสู่จีนตะวันตก

0
1

ท่าเรือชินโจว  กว่างซี : ประตูการค้าสู่จีนตะวันตก

ท่าเรือชินโจว (Qinzhou Port)  ตั้งอยู่ที่เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านไป 30 ปี ท่าเรือชินโจวในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางภาคตะวันตกของจีน

นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว  กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง “ท่าเรือชินโจว กว่างซี ประตูเชื่อมสินค้าไทย-สู่จีนตะวันตก” โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดขึ้น ถึงบทบาทสำคัญของ”ท่าเรือชินโจว” ว่า

ในเวลานี้ท่าเรือชินโจวมีบทบาทสำคัญ  ในฐานะที่เป็นท่าเรือศูนย์กลางรอบอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ย มีจุดเด่นที่ทำเลและที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด  ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือจากไทยเพื่อเชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่สั้นที่สุด  นอกจากนี้ ท่าเรือชินโจวยังถูกจัดอันดับให้เป็นท่าเรืออันดับที่ 44 ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ของท่าเรือในจีนที่มีอัตราการเติบโตมากถึงร้อยละ 10 ในปีที่ผ่านมา

ท่าเรือชินโจวได้รับการพัฒนาให้เป็นท่าเทียบเรืออัจฉริยะ (Smart Port) เป็นท่าเทียบเรืออัจฉริยะแห่งที่ 5 ของจีน   รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ ที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (International Land and Sea Trade Corridor- ILSTC)  เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านเข้ามาทางจีนและกระจายไปยังมณฑลในภาคตะวันตกของจีน  นอกจากนี้สามารถเชื่อมต่อการขนส่งทางเรือและทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อไปยังจีนและยุโรป ช่วยให้กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศตามแนว Belt and Road Initiative ขนส่งสินค้าผ่านทางท่าเรือชินโจวได้อย่างรวดเร็ว  คล่องตัว และประหยัดเวลา  ซึ่งถ้าเทียบกับการขนส่งทางเรือเส้นทางอื่น  เส้นทางท่าเรือซินโจวนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการขนส่งทางเรือแบบเดิมทางภาคตะวันออกของจีน  เช่นทางท่าเรือเซี่ยงไฮ้  ซึ่งเส้นทางนี้ใช้เวลาขนส่งเร็วกว่าประมาณ 10 วัน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  ทำให้เกิดตลาดใหม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่จะกระจายไปยังมณฑลภาคตะวันตกของจีน

ท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังยังมีความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการค้า และการเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างไทยและจีน ปัจจุบันมีเที่ยวเรือจากท่าเรือแหลมฉบังมายังท่าเรือชินโจว 5-7 เที่ยวต่อสัปดาห์ เที่ยวเรือที่สั้นที่สุดคือ 4 วัน ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขนส่งสินค้าเกษตรไปเจาะตลาดมณฑลตะวันตก  และยังสามารถใช้ช่องทางนี้ในการขนส่งสินค้าลงเรือ ขึ้นรถไฟ ต่อไปยังเอเชียกลาง และยุโรป  ซึ่งย่นระยะเวลาเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือปกติ

ท่าเรือชินโจวจึงเป็นท่าเรือที่มีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้า  โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยมายังจีน  นับว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะใช้เส้นทางนี้เปิดประตูสู่ภูมิภาคจีนตะวันตก เพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ต่อไป

เรียบเรียงโดย :  ประวีณมัย  บ่ายคล้อย