อาลาเอ่อร์ : อดีตศูนย์กลางเส้นทางสายไหมโบราณเติบโตใต้ปีก ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’

0
20
(สถานีรถไฟอาลาเอ่อร์ เมืองอาลาเอ่อร์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางจีนตะวันตกเฉียงเหนือ)

ปักกิ่ง, 27 ก.ย. (ซินหัว) — เมืองอาลาเอ่อร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และเคยเป็นศูนย์กลางบนเส้นทางสายไหมโบราณ ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญบนพื้นที่หลักของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) ในปัจจุบัน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาลาเอ่อร์ได้ส่งเสริมความร่วมมือแบบเปิดกว้างในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการตลาดของเมืองสู่แถวหน้าของการค้าระหว่างประเทศ

ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของเมืองอาลาเอ่อร์ในปี 2021 อยู่ที่ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.01 พันล้านบาท) และมีการริเริ่ม 216 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 4.8 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.54 แสนล้านบาท) ส่วนมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรม ช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบปีต่อปี

ปัจจุบันอาลาเอ่อร์มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาติ เขตสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ระดับชาติ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ราย รวมถึงผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งมาจากความพยายามส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง

อาลาเอ่อร์ได้บูรณาการเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน และระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตกอย่างแข็งขัน โดยมีการเปิดท่าอากาศยานอาลาเอ่อร์ ถ่าหลี่มู่ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ปีนี้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่ของเมือง

รายงานระบุว่าท่าอากาศยานอาลาเอ่อร์ ถ่าหลี่มู่ วางแผนเปิดเส้นทางบิน 16 เส้นทาง แบบแบ่งเป็น 2 ชุด และมุ่งมั่นรองรับผู้โดยสารหมุนเวียนรายปีสูงแตะ 3 แสนคน/ครั้ง และขนส่งสินค้ารายปีสูงถึง 1,100 ตัน ภายในอนาคตอันใกล้

ขณะเดียวกันอาลาเอ่อร์ได้ลงทุนเงิน 3.51 พันล้านหยวน (ราว 1.86 หมื่นล้านบาท) กับการก่อสร้างทางรถไฟสายอาเค่อซู-อาลาเอ่อร์ ความยาว 114.6 กิโลเมตร รวมถึงเริ่มต้นก่อสร้างทางรถไฟสายอีหนิง-อาเค่อซู ความยาว 811.62 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคเหนือ-ใต้ของซินเจียง

นอกจากนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เกื้อหนุนการเติบโตของอาลาเอ่อร์สู่จุดหนึ่งของ “การพัฒนาแบบวงจรคู่” ระหว่างตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การมีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านฝ้ายชนิดยาว และเป็นหนึ่งในสองฐานผลิตฝ้ายชนิดยาวแห่งสำคัญของจีน

(เรียบเรียงโดย Yu Huichen — Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/330293.html)