ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน เยือนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

0
1

นางเผิง ลี่หยวน เยือนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“แม้คนจีนและคนไทยจะพูดภาษาต่างกัน แต่สามารถสื่อสารกันผ่านดนตรีได้ เพราะดนตรีไม่มีพรมแดน” นี่เป็นคำกล่าวของ ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ภรรยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่กล่าวระหว่างการเยือนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา ภรรยาของนายกรัฐมนตรีไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ได้รับชมการแสดงโดยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิง ของจีน  โดยนักศึกษาจากจีนและไทยร่วมแสดงเพลงคลาสสิกจากทั้งสองประเทศ

ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวนกล่าวกับนักศึกษาว่า ดนตรีและศิลปะไม่มีพรมแดน แม้ว่าเราอาจไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน แต่ดนตรีและศิลปะสามารถสื่อสารได้จากใจเรา

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ยังซาบซึ้งในพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นสถาบันการดนตรีที่พัฒนานักดนตรีมืออาชีพอย่างจริงจัง