“ข้อบังคับ 6 ประการ” สร้างบทบาทใหม่แก้ไขปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรม -เส้นทางสีจิ้นผิง (14)

0
5

“ข้อบังคับ 6 ประการ” สร้างบทบาทใหม่แก้ไขปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรม -เส้นทางสีจิ้นผิง (14)

เดือนตุลาคมปี 1983  นายสี จิ้นผิง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอ พร้อมด้วยทีมทำงานชุดใหม่ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง ภายใต้แนวคิด “ฆ้อนที่ใช้ตีเหล็กต้องทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเหล็กทั่วไป” โดยนายสี จิ้นผิง เสนอว่าคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอต้องปฏิรูปปรับปรุงบทบาทความเป็นผู้นำอย่างจริงจัง ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดและต้องเริ่มแก้ไขก่อนคือต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานแบบติดดินในระดับรากหญ้า

ค่ำวันหนึ่ง นายสี จิ้นผิง ได้เรียกสหายหลายคนที่ทำงานในสำนักงานคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอไปที่ห้องทำงาน  และบอกว่าเขาวางแผนที่จะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาทของความเป็นผู้นำโดยให้รายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ข้อบังคับควรครอบคลุมแง่มุมใดบ้าง รวมถึงชี้ให้เห็นเนื้อหาหลักของข้อบังคับดังกล่าว

หลังจากคืนนั้น ภายในเวลา 2-3 วัน เอกสารข้อบังคับต้นฉบับของแผนที่สี จิ้นผิงพูดถึงได้ส่งถึงมือของเขาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเขาได้ลงรายละเอียดในการแก้ไขปรับปรุงและได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปขอความคิดเห็นจากผู้นำคณะกรรมการพรรคคนอื่นๆ

และในวันที่ 6 ธันวาคมปี 1983 ได้มีการประกาศ “ข้อบังคับของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้งว่าด้วยการปรับปรุงบทบาทความเป็นผู้นำ” ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ที่เรียกกันว่า  “ข้อบังคับ 6 ประการ”  ซึ่งมีเนื้อหาหลักดังต่อไปนี้

  1. บริหารจัดการสถานการณ์โดยรวมมุ่งเน้นเรื่องสำคัญ ทุ่มเทพลังหลักในการปฏิบัติตามแนวทาง หลักการและนโยบายของพรรค ต้องตระหนักที่จะรักษาความสอดคล้องทางการเมืองกับคณะกรรมการกลางพรรคและส่วนกลาง
  2. คัดค้านการแสดงบทบาทเจ้าขุนมูลนาย เน้นประสิทธิภาพการทำงาน ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าและการสำรวจตรวจสอบ กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอทุกคนล้วนต้องจัดตั้ง “ครัวเรือนการติดต่อ” และ “สถานีการติดต่อ” ในพื้นที่ชนบท โรงงาน เหมืองแร่ และโรงเรียน ในแต่ละปีต้องใช้เวลามากกว่า 1 ใน 3 ลงพื้นที่อย่างจริงจัง
  3. รักษาความสามัคคีของทีม ให้การนำของคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอมีความเป็นเอกภาพ ยืนหยัดที่จะจัด “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิด” สำหรับกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอในแต่ละไตรมาส เพื่อ “สะท้อนการทำงานของเพื่อนร่วมงานและตนเอง” เสริมสร้างความสามัคคีและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. สร้างต้นแบบด้วยตนเอง ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามธรรมนูญพรรคและ “หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองภายในพรรค” ไม่ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ทำตัวเป็นอภิสิทธิชน คนที่เป็นผู้นำต้องทำให้ได้ก่อนที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทั่วไปต้องปฏิบัติ
  5. เสริมสร้างการเรียนรู้ ยกระดับความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากความต้องการในการปฏิบัติภารกิจ โดยสามารถว่าจ้างบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและทางวิชาชีพมาสอนพิเศษให้กับกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคประจำอำเภอ
  6. วางเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แข่งขันสู่ความเป็นเลิศและความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ความทันสมัยทั้ง 4 ค้นหาต้นแบบแห่งความก้าวหน้าของสาขางานต่างๆ ภายในประเทศ นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ความพยายามมุ่งสู่ความสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในระดับแนวหน้าในระดับเขต มณฑล และประเทศ

ทันทีที่มีการประกาศ “ข้อบังคับ 6 ประการ” ดังกล่าว ทั่วทั้งอำเภอเจิ้งติ้ง มีเสียงตอบรับไปในทางบวก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่า “ข้อบังคับ 6 ประการ” ได้กำจัดจุดอ่อนที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นปัญหาที่โดดเด่นมากในเวลานั้น สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีความหมายเชิงชี้นำที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าสีจิ้นผิงได้ขบคิดและยึดมั่นในการสร้างสรรค์บทบาทของพรรคมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

คำประกอบภาพ   คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง ประกาศ”ข้อบังคับ 6 ประการ” เกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาทเจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมปี 1983

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

ขับเคลื่อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของพรรคในสายตาประชาชน -เส้นทางสีจิ้นผิง (13)