แนวคิด ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สร้างอนาคต “เอเชียแปซิฟิก” เติบโต และมีอนาคตที่ดีร่วมกัน

0
2

แนวคิด ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สร้างอนาคต “เอเชียแปซิฟิก” เติบโต และมีอนาคตที่ดีร่วมกัน

โดย นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

จากคำกล่าวของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 ที่ประเทศไทยครั้งนี้ ว่า ในฐานะของนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ที่ติดตามข่าวสารของทางจีนมาอย่างต่อเนื่อง และในฐานะที่ประเทศจีนเป็นมิตรประเทศที่ดีของประเทศไทย สิ่งแรกเลยก็คือ เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก เพราะไม่ว่าในแง่ของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีหนึ่งในสามของโลก ขณะที่ในแง่เศรษฐกิจ คิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้าก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก จึงต้องยอมรับว่าเอเชียแปซิฟิก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่สำคัญอย่างยิ่งของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

ดังนั้น แนวคิดที่ว่า เวลานี้ จึงเป็นเวลาของความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาร่วมกันอย่างสันติ โดยที่มีลักษณะของความร่วมมือกันแบบวิน-วิน ต้องถือเป็นแนวคิดที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะประโยชน์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์กับทั้งโลก ผมจึงเห็นด้วยกับหลักคิดในการร่วมมือพัฒนาแบบ วิน-วิน ในบรรยากาศของสันติที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

อีกประเด็นคือเรื่องของความเปิดกว้างและครอบคลุม ไม่แบ่งแยก และที่สำคัญคือการเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งจะนำมาซึ่งความสามัคคีและสามารถลดความขัดแย้งได้ในที่สุด ดังนั้นจึงขอสนับสนุนแนวคิดที่ว่าอยากให้ทุกประเทศทุกฝ่ายร่วมมือกันแบบเปิดกว้าง ไม่แบ่งแยก ไม่ขัดแย้ง จึงอยากเห็นการนำแง่คิดของท่านสี จิ้นผิง ในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์  แยกแยะ หยิบยกข้อแนะนำที่ดีมาพิจารณาทบทวน และร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริง

“โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ถ้าทุกประเทศจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ และร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกัน จึงถือเป็นประโยคทองที่โดยส่วนตัวแล้วประทับใจ และหวังที่จะให้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต”