ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน สร้างงานแล้ว 1.9 แสนอัตรา

0
12
(แฟ้มภาพซินหัว : ทางด่วนอ่าวตะวันออกของท่าเรือกวาดาร์ในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน วันที่ 3 มิ.ย. 2022)

ปักกิ่ง, 22 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (CPEC) โครงการสำคัญภายใต้กรอบการทำงานของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ได้สร้างงาน 190,000 อัตรา นับตั้งแต่มีการเสนอโครงการครั้งแรกในปี 2013

รายงานระบุว่าจีนและปากีสถานได้ประสานงานเชิงลึกใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือกวาดาร์ พลังงาน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2013 ตามความสำคัญของการก่อสร้างระเบียงฯ

ความร่วมมือทวิภาคีนำสู่ผลลัพธ์อันงอกงาม เช่น ทางด่วนอ่าวตะวันออกของท่าเรือกวาดาร์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีนเปิดสัญจรเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งตอบสนองความต้องการขนส่งและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นเมืองท่ากวาดาร์

ทั้งนี้ จีนและปากีสถานจะเร่งรัดความร่วมมือด้านการเกษตร เหมืองแร่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของระเบียงฯ ในลำดับถัดไป

(เรียบเรียงโดย Su Dan — Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/331179.html)