เมืองกุ้ยผิงในกว่างซีกระตุ้น ‘การผลิตอัจฉริยะ การพัฒนาสีเขียว’

0
8
ภาพประกอบข่าว (แฟ้มภาพซินหัว : โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางจีนตอนใต้ วันที่ 9 ส.ค. 2022)

ปักกิ่ง, 8 ธ.ค. (ซินหัว) — เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางจีนตอนใต้ ซึ่งจัดเป็นฐานการผลิตเรือสำหรับทางน้ำในแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดของกว่างซี ได้อัดฉีดแรงกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรืออัจฉริยะในกว่างซีผ่านการยกระดับอุปกรณ์ต่อเรือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หยางกวง ผู้ช่วยประธานบริษัท การต่อเรือหงซิน จำกัด (Hongxin Shipbuilding) ผู้ต่อเรือชั้นนำในเมืองกุ้ยผิง เปิดเผยว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายมีผลผลิตเรือรายปีสูงเกิน 300 ลำ ซึ่งเกือบ 50% เป็นเรือที่มีพิกัดบรรทุกสินค้า 3,000 ตัน

ปัจจุบันบริษัทฯ เดินหน้ายกระดับการผลิตอัจฉริยะ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ควบคุมผ่านตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการตัดแผ่นเหล็กกล้า ซึ่งสามารถลดระยะเวลาก่อสร้างเรือ 1 ลำได้เกือบ 1 เดือน

ขณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรมหลงเหมินในเมืองกุ้ยผิงได้ดึงดูดผู้ประกอบการ 75 ราย ซึ่งมาจากอุตสากรรมต่างๆ อาทิ การขึ้นรูปแผ่นเหล็กกล้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การต่อเรือ และเซรามิก เข้าดำเนินงานในนิคมฯ และกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ฉินชี รองผู้อำนวยการนิคมฯ ระบุว่าด้วยฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สำคัญ นิคมฯ มุ่งมั่นชี้นำการเปลี่ยนผ่านและการยกระดับอุตสาหกรรมแผ่นเหล็ก พร้อมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิงอัจฉริยะ

(เรียบเรียงโดย Jiang Feifan — Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/331564.html)