คณะรัฐมนตรีจีนออก 10 มาตรการป้องกันโควิด-19

0
9

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วันที่ 7 ธันวาคม กลไกร่วมปัองกันและควบคุมโควิด -19 ของคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น โดยประกาศใช้มาตรการ 10 ประการในการกำหนดและบริหารพื้นที่เสี่ยง ตรวจกรดนิวคลีอิก และการกักกัน เป็นต้น

มาตรการ 10 ประการมีดังนี้

1) จัดพื้นที่เสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์และแม่นยำ

2) จัดการตรวจกรดนิวคลีอิกให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

3) ปรับปรุงวิธีการกักกันให้ดีขึ้น

4) สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง ต้องจัดการปิดและยกเลิกการปิดโดยเร็ว

5) ประกันความต้องการซื้อยาของประชาชนในขั้นพื้นฐาน

6) ผลักดันให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว

7) จัดการสำรวจสุขภาพของกลุ่มชนที่ต้องให้การบริการพิเศษเพื่อบริหารผู้คนเหล่านี้ตามเป้าหมาย

8) ประกันการดำเนินการที่เป็นปกติของสังคมและการบริการด้านการรักษาพยาบาลในขั้นพื้นฐาน

9) ให้ความสำคัญด้านการประกันความปลอดภัยตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

10) ปรับงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนให้ดีขึ้น

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)