บทวิเคราะห์ : 3 ปีการต้านโควิดของจีน

0
41

ขณะที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชาวจีนต่างหวนทบทวนถึงการต่อสู้โควิดเป็นเวลา 3 ปีเต็ม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งประชาชนและรัฐบาลจีนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และขจัดความยากลำบากต่าง ๆ นานา เพื่อบรรลุผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในระดับสูงด้วยต้นทุนขั้นต่ำในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) ได้กลายพันธุ์จากอัลฟา เป็นเบต้า แกมมา เดลต้า  มาจนถึงโอมิครอนในปัจจุบันถึง 5 คลื่น ซึ่งได้ทวีความยากลำบากต่อรัฐบาลในการปรับปรุงและเลือกใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดไปพลาง ทำการศึกษาวิจัยไวรัสโควิดไปพลาง โดยติดตามการกลายพันธุ์ของไวรัสอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเกราะป้องกันภูมิคุ้มกันอย่างแข็งขัน จากสถิติพบว่า  ปัจจุบัน ประชากรจีนที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไปมีกว่า 90% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับประเทศที่มีประชากรจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จีนยึดมั่นหลักนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดให้ได้ รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปกป้องความปลอดภัยของการพัฒนา  โดยประสานงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองชีวิตและสุขภาพของประชาชนในระดับสูงสุด และบรรเทาผลกระทบจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในขั้นต่ำสุด หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

จีนสนับสนุนให้ธุรกิจฟื้นการผลิตก่อนประเทศอื่น ๆ ประกันอุปทานด้านวัสดุการรักษาพยาบาลและสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน ขจัดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์และการกระจายสิ่งของ โดยเฉพาะรัฐบาลจีนลดหย่อนภาษีอากรให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนกว่าล้านล้านหยวนในปี 2022 นอกจากนี้ จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ได้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020 เป็นทางบวกก่อนประเทศอื่น ขนาดเศรษฐกิจของจีนในปี 2021 ได้ทะลุ 110 ล้านล้านหยวน อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2020 และปี 2021 เฉลี่ยแล้วได้เติบโตขึ้น 5.1% ปี 2022 เศรษฐกิจจีนต่อต้านแรงกดดันจากทางสากลและภายในประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง

ขณะเดียวกัน จีนยังได้ปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้ง เพื่อปูพื้นฐานต่อการชัยชนะของการต่อสู้โควิดอย่างไรก็ตาม ในอนาคต ผู้คนทั้งหลายจะต้องเรียนรู้การดำรงอยู่ด้วยกันกับไวรัสต่อไป เปลี่ยนนิสัยการไปโรงพยาบาลในกรณีที่อาการไม่หนัก เพื่อหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบที่โรคระบาดอาจมีต่อระบบการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ต้องตระหนักว่า การฉีดวัคซีนไม่เพียงแต่สามารถปกป้องตนเองได้ หากยังสามารถปกป้องสังคมได้ด้วย การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่เพียงแต่ต้องการความพยายามร่วมกันของทั้งสังคม แต่ยังรวมถึงจิตสํานึกของทุกคนด้วย

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)