เศรษฐกิจจีนฟื้นตัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร

0
0

ปี 2566 เป็นปีที่ทั่วโลกหวังเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีสัญญาณบวกจากหลายปัจจัย

ปัจจัยแรก คือ สถานการณ์โควิด-19 ในจีนที่คลี่คลายแล้ว นับจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาของเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ล่าสุด จีนเปิดให้นักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว

ปัจจัยที่สอง คือ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจวงจรคู่ (Dual Circulation) ที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ อาทิ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มาตรการกระตุ้นการลงทุน เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ มาตรการกระตุ้นการส่งออก ด้วยการสนับสนุนภาคธุรกิจ เอกชน พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึง มาตรการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้น

ปัจจัยที่สาม คือ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรับรองประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3 และรับรองนายหลี่ เฉียง เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย ยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด

ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 มีการตั้งเป้าจีดีพีของจีนปีนี้ที่ร้อยละ 5 โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่า จีนจะเดินหน้าไปสู่ประเทศสังคมนิยมทันสมัย ด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง เน้นการผลิตที่มีมาตรฐานสูงและให้ความสำคัญกับปริมาณและคุณภาพการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อจีนส่งสัญญาณการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างชัดเจน จากนี้จีนจึงเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจจีนเดินเครื่องเต็มที่ ทั้งเครื่องยนต์การกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และเครื่องยนต์กระตุ้นการส่งออก ย่อมมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกด้วย ในฐานะที่จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

บอร์เก เบรนด์ ประธาน Wolrd Economic Forum (WEF) เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ ในการประชุมประจำปี WEF 2022 ว่า “การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน มีความสำคัญอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศจีน ย่อมมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของโลกด้วย”

Morgan Stanley วิเคราะห์ว่า เมื่อจีนกลับมาเปิดประเทศในปีนี้ จะช่วยหนุนเศรษฐกิจจีนเติบโตร้อยละ 5 สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตเพียงร้อยละ 3.7 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้มูลค่าการบริโภคของชาวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก เช่น ในภาคพลังงาน จีนเป็นประเทศที่ใช้พลังงานมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เมื่อจีนมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นย่อมส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น ในด้านห่วงโซ่อุปทาน จีนเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนย่อมหนุนภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆ ของโลกด้วย

ไม่เพียงแต่จีนจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แต่ความสำเร็จของจีนยังเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังที่เคลาส์ ชวาบ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) เคยให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีน ยกย่องความสำเร็จของจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความทันสมัยในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาว่า “โมเดลจีน” ยังเป็นต้นแบบที่น่าสนใจให้หลายประเทศเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้อีกด้วย

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย