นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ปาฐกถาในงานสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก

0
1

CMG จัดงานการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ณ ประเทศไทย

ศูนย์เอเชีย-แปซิฟิก สถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(China Media Group หรือ CMG) ได้จัดงาน สัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.)  ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำด้านคลังสมอง ผู้แทนภาคธุรกิจ และตัวแทนสื่อมวลชนกระแสหลักเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ผู้ร่วมงานเห็นว่าแนวคิดความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประสบการณ์อย่างดีสำหรับอาเซียน  เส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย เป็นการปฎิบัติสำคัญในอาเซียนของความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน  ซึ่งเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทยทำให้การเชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียนมากขึ้น   ได้ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงว่าเส้นว่า เส้นทางนี้ทำให้”ภูเขาก็ไม่สูงอีกต่อไป และถนนก็ไม่ยาวอีกต่อไป”    แนวคิดความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคมีศักยภาพการพัฒนามากขึ้น และเป็นแนวสำคัญที่ส่งเสิรมการร่วมมือสร้างสรรค์ประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมในการปาฐกถาพิเศษกล่าวว่า  ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แนวคิดการพัฒนาระดับโลก และประชาคมแห่งโชตชะตาร่วมกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่  ในขณะเดียวกัน การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างจีนและไทย จะเป็นแรงผลักดันสําคัญในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนกําลังแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งของการพัฒนาความทันสมัย ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนทําให้เราเห็นว่าวิสัยทัศน์อันไกลโพ้นของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  ซึ่งสามารถนําพาประเทศที่มีประชากร 1.4 พันล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวออกจากเส้นทางที่ทันสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน กล่าวว่าแนวคิดประชาชนสำคัญที่สุด  ผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาอย่างสันติแบบ win-win เป็นหลักสำคัญของแนวคิดการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง   ประเทศจีนนำวัคซีนโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนา จีนใช้เวลาสิบปีในการส่งเสริมความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางรถไฟระหว่างจีนกับลาว-ไทย ซึ่งเป็นการแสงให้เห็นถึงการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศระหว่างการเยือนไทยในปี 2565 ว่าจีนและไทยจะสร้างประชาคมร่วมชะตากรรมจีน-ไทยที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น  ทำให้ไทยจีนสามารถร่วมมือในหลักหลายด้านยิ่งขึ้น

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวว่า ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนเป็นแผนงานของจีน การแสดงภูมิปัญญาแบบจีน เชื่อว่าความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนจะผลักดันให้จีนมีความเจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลก  โดยมีความแข็งแกร่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งของชาติแบบบูรณาการ  และเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยเชื่อว่าจีนกําลังก้าวไปสู่คความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน

พล.ท.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ กล่าวว่าความทันสมัยควรอาศัยการรับรู้ทางสังคมภายใต้วัฒนธรรม ความทันสมัยไม่มีมาตรฐานและคําตอบที่เป็นหนึ่งเดียว ความทันสมัยแบบจีนทําให้โลกได้เห็นเส้นทางใหม่ของความทันสมัยที่พัฒนาอย่างสันติ

คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนช่วยส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมของจีน การพัฒนาของจีนกำลังเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย และยังเป็นผู้รักษาสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลก การพัฒนาที่มั่นคงของเศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภูมิปัญญาจีนกําลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่สําคัญของภูมิภาคและโลก  ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนไม่เพียง แต่เป็นความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการคิดเกี่ยวกับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน

คุณหลิน เหว่ย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย -จีน กล่าวว่า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคของจีนเป็นที่ชื่นชอบของตลาดไทย รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนมีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมไฮเทคของจีนเพิ่มความสะดวกสบายและความสุขให้ชีวติประจำวัน เรียกได้ว่าความทันสมัยแบบจีนกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปอย่างลึกซึ้ง

รศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การที่จีนหลุดพ้นจากความยากจนและผลักดันให้ชนบทฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน ความทันสมัยไม่เพียงแต่ปรากฏในทางด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเท่านั้น แต่ควรเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง การหลุดพ้นจากความยากจนขั้นรุนแรงของประชากร 1.4 พันล้านคนของจีน เป็นคุณูปการของความทันสมัยแบบจีนต่อโลก