แถลงการณ์ร่วมของประมุขจีนและรัสเซียเน้นย้ำถึงการแก้ไขวิกฤตยูเครนผ่านการเจรจาอย่างสันติ

0
1
คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมื่อบ่ายวันที่ 21 มีนาคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่น (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

ช่วงบ่ายของวันที่ 21 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งกำลังเยือนรัสเซีย ได้พบเจรจากับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโก ได้บรรลุฉันทามติใหม่ที่สำคัญหลายประการ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะลงลึกกระชับการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านในยุคใหม่

ระหว่างการเจรจานายสี จิ้นผิงชี้ว่า ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบศตวรรษกำลังดำเนินอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดุลอำนาจระหว่างประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ในฐานะประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่สำคัญของโลก จีนและรัสเซียควรใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อชี้นำและส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกให้ก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางที่สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ทั้งสองฝ่ายต้องส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานในกิจการระหว่างประเทศ ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง ต่อต้านลัทธิครองความเป็นเจ้าและการเมืองที่ถืออำนาจบาตรใหญ่ ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมการพัฒนาตามกระแสความเป็นหลายขั้ว และส่งเสริมการปฏิรูปและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นายปูตินกล่าวในระหว่างการเจรจาว่า รัสเซียสนับสนุนจีนอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ฮ่องกง และซินเจียง ขอแสดงความยินดีกับจีนที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งจนบรรลุผลเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสถานะที่สำคัญและอิทธิผลเชิงบวกของจีนในฐานะประเทศใหญ่ของโลก รัสเซียชื่นชมจีนที่ยึดมั่นในจุดยืนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นธรรมเสมอมาในกิจการระหว่างประเทศ สนับสนุนความคิดริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงของโลก ความคิดริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก และความคิดริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมโลกที่จีนเสนอขึ้น และยินดีที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประมุขทั้งสองได้ร่วมลงนามใน “แถลงการณ์ร่วมจีน-รัสเซียเกี่ยวกับการลงลึกกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านในยุคใหม่” และ “แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับทิศทางหลักและแผนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-รัสเซียก่อนปี 2030” เพื่อวางแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในระยะต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับปัญหายูเครนในแถลงการณ์ร่วม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่า จำต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ จำต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รัสเซียชื่นชมจุดยืนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นธรรมของจีนในประเด็นยูเครน ทั้งสองฝ่ายต่อต้านประเทศหรือกลุ่มประเทศใด ๆ ที่ทำลายผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาความได้เปรียบทางทหาร การเมือง และด้านอื่น ๆ รัสเซียยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพใหม่โดยเร็วที่สุด ซึ่งจีนก็ชื่นชม รัสเซียมีความยินดีกับความตั้งใจของจีนที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิถีการทางการเมืองและการทูต และมีความยินดีต่อข้อเสนอที่สร้างสรรค์ซึ่งระบุไว้ในเอกสาร “จุดยืนของจีนเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง” ทั้งสองฝ่ายชี้ว่า การแก้ไขวิกฤตยูเครนต้องเคารพข้อกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศ และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างค่ายและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมราดน้ำมันเข้ากองไฟ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำว่าการเจรจาด้วยความรับผิดชอบเป็นวิธีที่เสถียรที่ดีที่สุดในการคลี่คลายปัญหา เพื่อการนี้ ประชาคมระหว่างประเทศควรสนับสนุนการใช้ความพยายามที่สร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้ยุติการกระทำทุกอย่างที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและทำให้การสู้รบยืดเยื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตเลวร้ายยิ่งขึ้นกระทั่งควบคุมไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายคัดค้านการคว่ำบาตรโดยลำพังฝ่ายเดียวที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)