ครบรอบ 6 ปีชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0
385

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “ครบรอบ 6 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
17:00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
17:30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
18:00 น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
19:00 น. ถามตอบปัญหาธรรมะ
19:30 น. ทำวัตรขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
20:00 น. เสร็จพิธี


วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
07:00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
07:30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินรับบิณฑบาต จำนวน 32 รูป

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
3.หลวงปู่คำพอง(น้อย) ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ
5.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6.หลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
7.หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าแก้วเจริญธรรม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
8.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
9.หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
10.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11.หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
12.หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
13พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
14.พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
15.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
16.พระอาจารย์นันท์ นันทโก วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
(พร้อมพระติดตามประมาณ 16 รูป)
08:00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อารธนาศีล เจริญพุทธมนต์
08:30 น. ถวายภัตตาหารเช้า
09:30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม
11:00 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 2 โดยพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
12:00 น. ทำวัตรขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
12:30 น. เสร็จพิธี
* * * * * * * * * * *


ติดต่อสอบถามโทร 080-0482656(นิว) / 088-0127822(ตั้ม) / 084-9423454(ฐา)
หรือที่ facebook:ชมรมพุทธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หรือที่ line : @xko9041q

 

แผนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย