ฐานปล่อยยานอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของจีนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

0
1

ฐานปล่อยยานอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของจีนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดปล่อยจรวดลำแรกมิถุนายน 67
.

ฐานปล่อยยานอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของจีนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน
.
โดยหอคอยหลักของฐานปล่อยยานฯ Complex 1 มี 11 ชั้น สูง 83 เมตร ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกประมาณครึ่งเดือน
.
โครงการฐานปล่อยยานอวกาศเชิงพาณิชย์ไห่หนาน (Hainan Commercial Space Launch Site) เริ่มต้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และคาดว่าจะปล่อยจรวดลำแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
.
แหล่งข้อมูล: CGTN / CMG