การประชุมข้อมูลโลกของสหประชาชาติ ครั้งที่ 4 เริ่มขึ้นแล้วในเมืองหังโจว ประเทศจีน

0
3

การประชุมข้อมูลโลกของสหประชาชาติ ครั้งที่ 4 เริ่มขึ้นแล้วในเมืองหังโจว ประเทศจีน
.
การประชุมฟอรั่มข้อมูลโลกองค์การสหประชาชาติ (United Nations World Data Forum) ครั้งที่ 4 เมื่อเริ่มขึ้นที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีนเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 โดยจะจัดงานถึงวันที่ 27 เมษายน
.
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีจีนเป็นเจ้าภาพ
.
ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านข้อมูลทั่วโลก และตัวแทนมากกว่า 1,000 คนจากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคจะเข้าร่วมฟอรั่ม
.
โดยฟอรั่มมุ่งเน้นไปที่ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ นวัตกรรมและความร่วมมือด้านข้อมูล การสำรวจมูลค่าของข้อมูล การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการสร้างระบบนิเวศของข้อมูลที่ดี
.

ในปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งหนึ่งในสี่ศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับ Big Data ในมณฑลเจ้อเจียง ไม่นานหลังจากนั้น สถาบันของสหประชาชาติอีกแห่งคือศูนย์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศระดับโลก (Global Geospatial Knowledge and Innovation Center) ก็ก่อตั้งขึ้นในมณฑลเจ้อเจียงเช่นกัน เมื่อปีที่แล้ว 2565
.
มณฑลเจ้อเจียงเป็นพื้นที่สำคัญในงานด้านการสร้างข้อมูลของจีน โดยเมืองหางโจว เมืองเอกของมณฑลนี้ ได้สนับสนุนวิสาหกิจไฮเทคดิจิทัล 11,000 แห่ง
.
แหล่งข้อมูล: CMG