มาดามเผิง ลี่หยวน กล่าวคำปราศรัยวีดิทัศน์ต่อฟอรั่มสตรีจีน-แอฟริกา

0
3

วันที่ 29 มิถุนายน 2023 มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโกด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและสตรีกล่าวคำปราศรัยวีดิทัศน์ต่อฟอรั่มสตรีจีน-แอฟริกา

มาดามเผิง ลี่หยวนกล่าวว่า จีนกับแอฟริกาเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข สตรีเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัวฉันมิตรจีน-แอฟริกา หลายปีมานี้ ภายใต้กรอบฟอรั่มความร่วมมือจีน-แอฟริกา สตรีจีน-แอฟริกาได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมแห่งความร่วมมือด้วยความสามัคคี ก้าวหน้าร่วมกัน ในทีมแพทย์ช่วยเหลือแอฟริกา ในค่ายผดุงสันติภาพ ในฐานโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนฝึกเทคนิค สตรีจีนจับมือกับสตรีแอฟริกา ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อร่วมสร้างชีวิตที่ดีงามอุทิศตนให้กับมิตรภาพจีน-แอฟริกา

มาดามเผิง ลี่หยวนกล่าวว่า จีนกับแอฟริกาต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการสตรี จีนปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรี ยกระดับการศึกษาของสตรี สนับสนุนสตรีบุกเบิกกิจการและนวัตกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่การพัฒนาอย่างรอบด้านให้แก่สตรี

มาดามเผิง ลี่หยวนกล่าวว่า เวลานี้ การพัฒนาของกิจการสตรียังเผชิญกับความท้าทายจำนวนมาก เราต้องการความร่วมมือด้วยความสามัคคีมากกว่ายุคใดในอดีต โดยข้าพเจ้ายินดีจับมือกับทุกฝ่าย ผนึกกำลังจากทุกฝ่าย ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของสตรี ใช้ความพยายามเพื่อผลักดันสร้างประชาคมจีน-แอฟริกาที่มีอนาคตร่วมกันในสมัยใหม่

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)