บทวิเคราะห์  จีนมี “อำเภอแสนล้าน” 54 อำเภอ

0
1

“อำเภอแสนล้าน” หมายถึง อำเภอที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประจำปีมากกว่าแสนล้านหยวน สถิติจากฟอรั่มการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอประจำปี 2023 ของจีนที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า ปี 2022  จีนมี 54 อำเภอได้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่าแสนล้านหยวน ยอดรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 54 อำเภอนี้สูงถึง 8.6 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 7.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(Gross Domestic Product- GDP) ประจำปี 2022 ของจีน สถิติดังกล่าวยังระบุด้วยว่า จำนวนอำเภอที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่าแสนล้านหยวนในปี 2022 เพิ่มขึ้น 11 อำเภอเมื่อเทียบกับปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจระดับอำเภอของจีนพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ทั่วประเทศจีนมีกว่า 1,300 อำเภอซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท เศรษฐกิจระดับอำเภอ  จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในเมืองและชนบท อีกทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ เศรษฐกิจระดับอำเภอยังสะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีนด้วย

“อำเภอแสนล้าน” จำนวน 54 อำเภอดังกล่าวรวมศูนย์อยู่ที่ภาคตะวันออกของจีน โดย 23 อำเภออยู่ในมณฑลเจียงซู มี 16 อำเภออยู่ในมณฑลเจ้อเจียง และมี 13 อำเภออยู่ในมณฑลซานตง โดยอำเภอที่มีจีดีพีสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอคุนซัน อำเภอเจียงอิง และอำเภอจังเจียก่าง มณฑลเจียงซู อำเภอจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยน อำเภอฉางสู มณฑลเจียงซู อำเภอฉือซี มณฑลเจ้อเจียง อำเภออี๋ซิงมณฑลเจียงซู อำเภอเสินมู่มณฑลส่านซี อำเภอฉางซามณฑลหูหนาน และอำเภออี้อูมณฑลเจ้อเจียง ปี 2022 อำเภอคุนซัน มณฑลเจียงซูมีผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 500,670 ล้านหยวน  ถือเป็นอำเภอแรกของจีนที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทะลุ 5 แสนล้านหยวน

อำเภอคุนซันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ 931 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 2.1 ล้านคนอยู่ใกล้ ๆ กับนครเซี่ยงไฮ้และเมืองซูโจวเมืองเอกมณฑลเจียงซู ด้วยความเหนือกว่าด้านภูมิประเทศดังกล่าว  อำเภอคุนซันมีทรัพยากรด้านบุคลากรอุดมสมบูรณ์และมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยอำเภอคุนซันครองอันดับหนึ่งในร้อยอำเภอที่มีศักยภาพการพัฒนาของจีนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ด้วยเหตุนี้ อำเภอคุนซันจึงมีสมญานามว่า  อำเภอที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจีน

หลายปีมานี้ นอกจากพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนิวไฮเทคแล้ว อำเภอคุนซันยังก่อรูปขึ้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานใหม่ อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีบําบัดขยะมูลฝอย อำเภอคุนซันในฐานะตัวแทน “อำเภอแสนล้าน” ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้  “อำเภอแสนล้าน” ยังกระตุ้นให้อำเภออื่น ๆ ของจีนแข่งขันกันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็น “อำเภอแสนล้าน” โดยเร็ว

ทว่า เศรษฐกิจระดับอำเภอของจีนก็ประสบปัญหาที่การพัฒนาในภูมิภาคไม่สมดุล โครงสร้างอุตสาหกรรมขาดความหลากหลาย และมลภาวะ เป็นต้น ในอนาคต เศรษฐกิจระดับอำเภอของจีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย อุตสาหกรรมการบริการ และการเกษตรที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิผลสูง เพื่อให้เศรษฐกิจระดับอำเภอพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)