มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competition

0
169

 

ในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ University of New England จากประเทศออสเตรเลีย และ Universiti Teknologi MARA จากประเทศมาเลเซีย จัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competition ณ ตึก 6 ห้อง ออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดทำแผนธุรกิจ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก รัฐบาลออสเตรเลีย สำนักงานการต่างประเทศและการค้า (Australia Government, Department of Foreign Affairs and Trade) และ Australia-ASEAN Council (AAC) โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Paul Robilliard และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้อธิการบดี ม.รังสิต ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมแบบองค์รวม โดยเรานำการศึกษา กิจกรรมต่างๆ มาเชื่อมโยงและต่อยอดในการทำธุรกิจ เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข้อมูลว่า การแข่งแผนธุรกิจนี้ ได้แข่งเป็นภาษาอังกฤษ ได้มีการคัดเลือกและทำการ workshop มากันตั้งแต่เดือนมีนาคม เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะในระดับชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ ในการแข่งใน International stage จะเป็นการแข่งแบบระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งการแข่งรอบแรกมีผู้สนใจสมัครทั้งหมด 80 ทีม กว่า 232 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศพม่า กัมพูชา จีน เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ เวียดนาม

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ แค่การทำแผนธุรกิจ เก่งอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการฝึกฝนการขายและนำเสนอไอเดียให้ดูน่าสนใจ แก่เจ้าของเงิน ผู้ลงทุน หรือ นักลงทุนอีกด้วย จึงได้มีการสนับสนุนนักศึกษา โดยเฉพาะ ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมและผ่านการworkshop การแข่งขันแผนธุรกิจในครั้งนี้ ทั้งนี้จากการแข่งขันในระดับชาติได้ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม HOCO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งจะได้รับเงินสด 50,000 บาท และผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมทุกคนจะได้รับส่วนลดทุนการศึกษา 50% ในการศึกษาระดับปริญญาโท ณ University of Northampton ประเทศอังกฤษ, รองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม Pocketeach จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินสดจำนวน 30,000 บาท และผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมทุกคนจะได้รับส่วนลดทุนการศึกษา 30% ในการศึกษาระดับปริญญาโท ณ University of Northampton และ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม Unwind ได้รับเงินสดจำนวน 10,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 8,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้กล่าวเสริมต่อไปว่า การแข่งขันในครั้งนี้เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริง เรียนแล้วต้องปฏิบัติได้จริง ได้เป็นแผนธุรกิจที่จับต้องได้ พร้อมในการหาแหล่งเงินทุน และนำไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติได้ เปรียบเหมือนการสร้างธุรกิจระหว่างประเทศที่ตัวธุรกิจเองต้องโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยื่น การเรียนในห้องจึงไม่พอ ต้องมีเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองด้วย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลงมือทำ นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม