ปธน.จีนพูดความทันสมัยของแอฟริกาเป็นเช่นนี้

0
3

เมื่อคืนวันที่ 24 ส.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนกับปธน.มาตาเมลา ไซริล รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้ ร่วมเป็นประธานการประชุมผู้นำจีน-แอฟริกาที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมกิจการเป็นแบบทันสมัย และร่วมสร้างอนาคตที่สดใสจีน-แอฟริกา

ความทันสมัยแบบจีนมีประสบการณ์อ้างอิงอย่างไร

โลกปัจจุบันวุ่นวายและผันผวน เมื่อเผชิญกับความท้าทายของยุคสมัย เช่น การขาดดุลการพัฒนา ความยากลำบากทางความปลอดภัย และความขัดแย้งทางอารยธรรม จีนและแอฟริกากําลังตอบคําถามของยุคสมัยผ่านการปฏิบัติ

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวคําปราศรัยว่า เป้าหมายของจีนคือการสร้างจีนให้เป็นประเทศมหาอํานาจสังคมนิยมสมัยใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง ประชาธิปไตย อารยธรรม ความสามัคคีกลมกลืนกันและสวยงามภายใน 100 ปีของการก่อตั้งประเทศจีนใหม่ในช่วงกลางศตวรรษนี้

“ความทันสมัยแบบจีน” แตกต่างจากความทันสมัยของตะวันตก เป็นความทันสมัยขนาดใหญ่ของประชากรที่ร่ำรวยร่วมกันของชาวจีน 1.4 พันล้านคน เป็นความทันสมัยของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นความทันสมัยที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธีแต่ไม่ใช่จากการล่าอาณานิคมและการปล้นสะดม และเป็นความทันสมัยที่กลมกลืนกันของอารยธรรมวัตถุและจิตวิญญาณ

จีนจะทําอะไรช่วยให้แอฟริกาบรรลุความทันสมัย

หลังปี 2013 ที่นายสี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นต้นมา การเยือนต่างประเทศครั้งแรกก็คือการเยือนแอฟริกาเสนอแนวคิดนโยบายที่แท้จริง จริงจัง เป็นมิตรและจริงใจ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

จีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจํานวนมากแก่แอฟริกา เช่น มีส่วนร่วมในการก่อสร้างทางรถไฟมากกว่า 6,000 กิโลเมตร ทางหลวงมากกว่า 6,000 กิโลเมตร และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านไฟฟ้าขนาดใหญ่มากกว่า 80 แห่ง

ในการประชุมผู้นําจีน-แอฟริกาครั้งนี้ ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนยินดีที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางที่ทันสมัยของแอฟริกา และเสนอแผนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาแอฟริกา

จีนจะริเริ่ม “สนับสนุนข้อริเริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมของแอฟริกา” ดําเนินโครงการ “จีนช่วยส่งเสริมการเกษตรของแอฟริกาให้ทันสมัย” และดําเนินโครงการ “ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างจีนกับแอฟริกา”

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)