การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 20

0
0

ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ เมืองดานัง พร้อมส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพให้ประเทศเวียดนาม โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566

นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ไทยได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ ซึ่งตลอดสองปีที่ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้กลับสู่ปกติหลังจากต้องเผชิญกับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ภายใต้แนวคิด “ASEAN: A Digital Community with Accessibility for All” หรือ “ประชาคมดิจิทัล เข้าถึงและครอบคลุมเพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม” เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 และความท้าทายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ความร่วมมือด้านสื่อ ความรู้ดิจิทัล การต่อต้านข่าวปลอม และการเพิ่มความเท่าเทียมให้กับกลุ่มเปราะบาง เกิดขึ้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับการส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามในวันนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชื่อว่าภายใต้แนวคิด “MEDIA: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN” หรือ “สื่อ: จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง” ของเจ้าภาพเวียดนาม จะทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมกับความรู้ด้านสื่อและสารนิเทศ ของภูมิภาคต่อไป