ผลสำรวจประชามติของ CGTN เผย “ประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา” กำลังสร้างความวุ่นวายกับโลก

0
1

สหรัฐฯกำลังส่งออกมาตรฐานประชาธิปไตยให้ทั่วโลก ผลักดันการปฏิรูปประชาธิปไตย ซึ่งกำลังสร้างความปั่นป่วน การปะทะและภัยพิบัติมากขึ้นให้กับโลก สื่อซีจีทีเอ็นในเครือไชน่ามีเดียกรุ๊ป ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเหรินหมินของจีน ทำสำรวจประชามติทั่วโลกผ่านสถาบันวิจัยการเผยแพร่ระหว่างประเทศสมัยใหม่ ผลปรากฏว่า ผู้ตอบสำรวจมีความไม่พึงพอใจต่อการที่สหรัฐฯใช้ข้ออ้างประชาธิปไตยกดดันประเทศอื่น แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง สร้างความรุนแรงแตกแยกของประชาคมโลก และทำให้เกิดการตั้งตัวเป็นปรปักษ์กัน

แต่ไหนแต่ไรมา สหรัฐฯรักษาความเป็นมหาอำนาจของตน ด้วยการใช้ประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างก่อความแตกแยกและให้เกิดการตั้งตัวเป็นปรปักษ์กัน ทำลายระบบสากลที่ถือสหประชาชาติเป็นหลัก และระเบียบสากลที่ถือกฎหมายสากลเป็นพื้นฐาน ผลสำรวจแสดงว่า 71% ประณามสหรัฐฯใช้ประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น กดดันประเทศอื่น และมี 62.3% แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งกับการใช้อำนาจคว่ำบาตรประเทศอื่นอย่างพร่ำเพรื่อและคุกคามด้วยเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเป็นมหาอำนาจของตน หลายสิบปีที่ผ่านมา สหรัฐฯก่อการปฏิวัติสีในหลายประเทศ ก่อเกิดความแตกแยก ทำให้บางประเทศเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง ตกอยู่ในภาวะลำบากที่มีการเมืองปั่นป่วน เศรษฐกิจซบเซา ประชาชนอยู่ในภาวะลำบากยากจน โดยมีผู้ตอบสำรวจ 68% เป็นห่วงกับการปฏิวัติสีและก่อสงครามของตัวแทนนอกอาณาจักรสหรัฐฯ มี 65.8% ประณามสหรัฐฯใช้วิธีก่อปฏิวัติและรุกรานประเทศอื่นเพื่อเปลี่ยนระบบบริหารของประเทศนั้น

แม้ว่าสหรัฐฯยกย่องตนเองเป็นประภาคารประชาธิปไตย แต่มีชาวโลกนับวันมากขึ้นเห็นว่า ระบบประชาธิปไตยควรมีความหลากหลายตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ สหรัฐฯมิใช่แบบอย่างประชาธิปไตยมานานแล้ว ส่วนประเทศใดมีประชาธิปไตยหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะมีประชาธิปไตยมากขึ้น ควรพิจารณาด้วยประชาชนของประเทศนั้น มิใช่ตัดสินโดยประเทศอื่น

จากผลสำรวจ มี 84.3% เห็นว่า ประชาธิปไตยมีรูปแบบแตกต่างกันในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยที่เหนือกว่าใครและระบบการเมืองที่เหมาะใช้ทุกประเทศในทั่วโลก ผู้ตอบสำรวจ 84.8% เห็นว่า ไม่ว่าประเทศใดควรพิจารณาจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสภาพความเป็นจริงของตนในการเลือกระบบการเมือง

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)