ชาวจีนแช่น้ำร้อนกลางภูเขาฉางไป๋ซาน!

0
291
ชาวจีนแช่น้ำร้อนกลางภูเขาฉางไป๋ซาน!

บรรดานักท่องเที่ยวกับลังสนุกสนานอยู่กับการแช่น้ำพุร้อนธรรมชาติในภูเขาฉางไป๋ซาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท่ามกลางอุณหภูมิ -30 องศาที่ทำให้ผมของพวกเขากลายเป็นน้ำแข็ง!

ชาวจีนแช่น้ำร้อนกลางภูเขาฉางไป๋ซาน! ชาวจีนแช่น้ำร้อนกลางภูเขาฉางไป๋ซาน! ชาวจีนแช่น้ำร้อนกลางภูเขาฉางไป๋ซาน!