คนทำสื่อ เกิดมาคุย

0
130

เวทีเสวนา “คนทำสื่อ เกิดมาคุย – สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ช่วงบ่าย ของวันที่ 23 พ.ค. 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ให้เป็น Smart Media Consumers และ สนับสนุนการจัดกระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเป็นเครือข่าย เพื่อขยายผลด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการจากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิตอล โดยภายในงานจะพบกับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องสื่อกระจายเสียง –โทรทัศน์, ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนุกไปกับการแสดงของศิลปินดัง