เปิดการอบรมหลักสูตร First Impression Management

0
216

 

สถาบันImage Matters Asia ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำหลักสูตร First Impression Management โดยรูปแบบการเรียน ช่วงแรกผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาแบบOnline และ ทำการบ้านส่งแบบตัวต่อตัวให้กับอาจารย์ หลังจากนั้นผู้เรียนจะถูกจัดกลุ่มเพื่อมาเรียนกับอาจารย์ ที่โรงแรมชั้นนำ โดยจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ภาษากาย (Non-Verbal Behaviour Analysis) การวิเคราะห์ฤดูของสีผิว (Skin Colour Analysis) สรีระของร่างกาย (Body Shape) เพื่อนำมาปรับแต่งเครื่องแต่งกาย ทรงผม หน้าตา ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละคน โดยหลักสูตรนี้สอนโดย อาจารย์ ดร.อลิสา โลหิตนาวี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการสร้างภาพลักษณ์

อาจารย์ ดร.อลิสา กล่าวว่า การพัฒนาตนเองไม่ควรปิดกั้นด้วยอายุหรือตำแหน่งหน้าที่ การที่มีอายุเยอะแล้วไม่ได้หมายถึง จะพัฒนาให้ดีขึ้นอีกไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้ว และไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของตัวเอง หรือ งานที่กำลังทำอยู่ การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือในทุกๆสถานการณ์ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพเพราะคู่ค้ามักจะทำธุรกิจกับบุคคลที่รู้สึกชื่นชอบ ดังนั้น ในการแข่งขันธุรกิจคุณต้องควรรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ และ ทำให้ผู้อื่นชื่นชม

ผศ.ดร.กฤษฏา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบO2O (Online-to-Offline) เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและปรับและบริหารภาพลักษณ์ไปพร้อมๆกัน โดยจุดเด่นของหลักสูตรแบบ O2O นอกจากจะได้รับความรู้ โดยเน้นความสะดวกของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ยังสามารถลดต้นทุนทั้งสองฝ่ายได้อีกด้วย แถมยังสามารถทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง (Real Experience)จากมืออาชีพระดับโลก ซึ่งอาจารย์จะทำการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบเจาะลึกตัวต่อตัว (Case by Case)เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพในช่วงท้ายของหลักสูตร อาจารย์กฤษฏากล่าวต่อว่า การศึกษาในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบโมเดล O2O มากขึ้น เพราะจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และทำให้นักศึกษาสามารถเรียนกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศแต่ยังสามารถเรียนจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งในขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้เริ่มดำเนิน โครงการGlobal Classroom ในหลายๆวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบของ O2O เช่นกัน